ไทย English

บัตรของขวัญของ ทอยส์ “อาร์” อัส และ เบบี้ "อาร์" อัส สามารถใช้ได้ภายในร้านค้าของ ทอยส์ “อาร์” อัส ในประเทศไทย โดยซื้อที่ร้านค้าใดก็ได้

อย่างไรก็ดี บัตรของขวัญร้านค้าไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้

ตรวจสอบยอดเงิน

สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัตรของขวัญร้านค้าของท่าน

ตรวจสอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรดเข้าชม toysrus.co.th เพื่อสำรวจยอดคงเหลือของบัตร และวันหมดอายุ
  • บัตรของขวัญสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าของ ทอยส์ “อาร์” อัส ในประเทศไทยเท่านั้น
  • บัตรของขวัญไม่สามารถขอบัตรแทน หรือขอเงินคืนได้ในกรณีสูญหายหรือถูกลักขโมย
  • บัตรของขวัญไม่สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนเงินที่ไม่ได้ใช้หากพ้นวันหมดอายุ
  • บัตรของขวัญสามารถใช้ได้เป็นเวลา 12 เดือน นับแต่วันเติมเงินล่าสุด
  • บัตรของขวัญจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Language Info Box