ไทย English

เงื่อนไขและข้อกำหนด โค้ดส่วนลดวันเกิด

เงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้โค้ดส่วนลดวันเกิดที่ร้านค้า:

 1. สมาชิกสตาร์คาร์ด สามารถใช้โค้ดส่วนลดวันเกิด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้ายอดสุทธิตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าของ Toys”R”Us ทุกสาขา
 2. โค้ดส่วนลดวันเกิด ไม่สามารถใช้ร่วมกับ บัตรของขวัญ Toys”R”Us และ การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าทางออนไลน์
 3. โค้ดส่วนลดวันเกิด ไม่สามารถและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งได้
 4. สามารถใช้โค้ดส่วนลดวันเกิดได้เพียง 1 ครั้ง / สิทธิ์ กรุณาแจ้งเลข Star Card และหมายเลขโค้ดส่วนลดให้แก่พนักงานขายทราบ.
 5. ระยะเวลาในการใช้โค้ดส่วนลด สามารถดูได้จากอีเมลการแจ้งสิทธิ์ โดยระบุ ปี-เดือน-วัน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้โค้ดส่วนลดวันเกิดในระบบออนไลน์:

 1. สมาชิกสตาร์คาร์ด ล็อคอินเข้าระบบที่ www.toysrus.co.th และกรอกรหัสส่วนลด ก่อนการชำระเงินสั่งซื้อสินค้า เพื่อใช้ส่วนลดวันเกิด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้ายอดสุทธิตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 2. โค้ดส่วนลดวันเกิด ไม่สามารถใช้ร่วมกับ บัตรของขวัญ Toys”R”Us และการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าทางออนไลน์
 3. โค้ดส่วนลดวันเกิด ไม่สามารถและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งได้
 4. สามารถใช้โค้ดส่วนลดวันเกิดได้เพียง 1 ครั้ง / สิทธิ์
 5. ระยะเวลาในการใช้โค้ดส่วนลด สามารถดูได้จากอีเมลการแจ้งสิทธิ์ โดยระบุ ปี-เดือน-วัน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Language Info Box